Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Bättre skolresultat med skönlitteratur

För att förbättra skolresultaten har Järfälla gymnasium satsat på ett nytt läsprojekt. Med avsatt tid och resurser är målet att bli en läsande skola.

Med en avsatt timme i veckan ska det skapas läslust genom att låta eleverna möta nya böcker i olika genrer som är intressanta, spännande, sorgliga, roliga och utmanande, menar Sarah Utas som är bibliotekarie på Järfälla Gymnasium.

– Målet är att eleverna ska läsa mer och att fler elever ska se sig själva som läsare. I förlängningen hoppas vi på att det också kommer att ge en bättre språkutveckling och en bättre måluppfyllelse hos eleverna.

Förhoppningen är också ett ökat skolresultat.

– Det finns en tydlig koppling mellan läsning och skolresultat. Läsning av skönlitteratur fungerar språkutvecklande, och bygger upp ordförrådet. Det gör att läsförmågan ökar även vid läsningen av ämnestexter, vilket gör det lättare för eleverna att förstå och tolka vad de läser. Detta, i sin tur, ger bättre skolresultat.

För att skapa en läsande skola krävs ett nära samarbete mellan lärare och skolbiblioteket.

– Vi skolbibliotekarier har valt titlarna i samråd med skolans lärare och är lyhörda mot lärarnas önskemål och behov när det gäller samarbete. När det gäller relationen till eleverna, har vi i det här projektet valt att besöka eleverna i deras klassrum, istället för att de ska komma till biblioteket. Dels för att det är en lugnare miljö, dels för att vi möter dem på deras hemmaplan.

Att vara ute på klassrumsbesök har dessutom gett goda elevrelationer, något bibliotekarierna på skolan märkt i korridorerna.

– Allt fler känner igen oss, frågar oss om helt andra saker än böcker, och vågar gå fram till oss. Att vi har berättat om böcker och läsupplevelser verkar ha gjort ett bra intryck på eleverna. Vi är läsare! Vi älskar böcker! Och det är något som vi kan mötas kring.