Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

GDPR och personuppgifter

Vilka register har Nypon och Vilja förlag?

Nypon och Vilja förlag, en del av Studentlitteratur AB, har register över kunder och användare som har registrerat sig hos något av Studentitteraturs tjänster/varumärken (Studora, Nypon och Vilja förlag, Förskoleforum) samt de som anmält sig till tävlingar, event eller som beställt provexemplar. Med ”användare” menar vi exempelvis prenumeranter på nyhetsbrev eller registrerade användare av digitala tjänster. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Nypon och Vilja förlag använder uppgifterna:

  • för att kunna fullgöra våra avtal gentemot kund, det vill säga för fakturering, information och leverans av beställda produkter
  • för att rensa dubbletter samt uppdatera och komplettera adressuppgifter (då vi även kan samköra dessa uppgifter med andra uppgifter i våra register)
  • som underlag för statistik och utveckling av produkter och rutiner
  • vid marknadsföring på grundval av samtycke eller intresseavvägning.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter sparas under den tid vi har en pågående kund- eller användarrelation och 48 månader därefter. Om Nypon och Vilja förlag enligt lag, främst bokföringslagen, är skyldigt att spara uppgifterna under längre tid än vad som anges ovan så gäller det. Om vi har behandlat uppgiften med stöd av samtycke och det samtycket återkallas så upphör behandlingen vid återkallandet.

Vi sparar ingen kortinformation vid kortköp utan denna hanteras av betaltjänsten Klarna. Vi använder oss av säker e-handel. Kontroll av säker e-handel ingår som standard för alla kortbetalningar med Klarnas E-handelstjänst.

Utlämning av uppgifter

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där Nypon och Vilja förlag måste lämna ut dem på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Studentlitteratur erbjuder personuppgiftsbiträdesavtal åt organisationer, såsom skolor, kommuner och förvaltningar, för vars räkning Nypon och Vilja förlag behandlar personuppgiftuppgifter, exempelvis i samband med skolors användning av våra digitala tjänster.

Samtycke till marknadsföring

Genom att lämna samtycke ger du ditt tillstånd till marknadsföring via e-post och andra digitala kanaler samt post eller telefon från Studentlitteratur AB samt våra varumärken och tjänster (Studora, Nypon och Vilja förlag, Förskoleforum). Uppgifterna kan också ligga till grund för anpassning av innehåll, annonser och erbjudanden, samt kan komma att grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden eller användaren (så kallad profilering). Uppgifter avseende personer som vid registrering angett att de är elev används inte för marknadsföring eller profilering. Alla kunder eller användare har rätt att utan kostnad vägra samtycke eller när de så önskar återkalla samtycket. Vidare har du som kund och användare rätt att skriftligen begära ett registerutdrag samt invända mot behandling, begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter samt i vissa fall begära ut uppgifter för överföring till annan part (dataportabilitet).

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta vår kundservice på 046-31 21 00 eller kundservice@nyponochviljaforlag.se. Kunder har även möjlighet att framföra klagomål till Datainspektionen.

Dataskyddsombud och kontakt

Nypon och Vilja förlags dataskyddsombud är:
Jerker Fransson, jurist
jerker.fransson@studentlitteratur.se
Telefon: 046-31 22 21