Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Böcker som väcker samtal

Författarintervju

Christina Wahldén kommer med två nya böcker i Viljas debattserie till hösten. Sara springer inte behandlar ämnet könsstympning och i Sluta slå skriver Christina Wahldén om barnmisshandel. Debattserien syftar till att väcka samtal kring ämnen som annars kan vara svåra att beröra.

Enligt Christina Wahldén är det alltid lättare att tala om svåra ämnen utifrån en bok än från den egna verkligheten.
– När det gäller boken om könsstympning hoppas jag att den ska göra det möjligt att tala om det. Dels för kvinnor som själva är utsatta, dels för de som inte är drabbade. Vi behöver alla känna till att detta förekommer och var kvinnor kan få hjälp.

Christina ser böckerna främst som en utgångspunkt för ett samtal. Hon poängterar att det inte handlar om att peka ut någon utan att öka kunskapen och också visa var man kan få hjälp.

Tabubelagt om könsstympning

Att lyfta frågan om könsstympning var för Christina Wahldén viktigt eftersom det finns en tystnad kring könsstympning som hon ville bryta.
– Det är så tabubelagt bland de som är drabbade. Skolpersonal vet ofta inte hur det ska hantera frågan. Det är så enkelt att inte fråga, att välja att inte se. Det är ett stort svek mot de flickor som är drabbade. Att man inte ska slå barn är också en viktig fråga. Barn som blir slagna slår ofta sedan själva någon annan.

Vill inte stigmatisera

Den största utmaningen i att skriva om könsstympning var enligt Christina Wahldén att bredda frågan, att inte schablonmässigt skildra flickor från vissa länder i Afrika, som många spontant tror är de enda som drabbas.
– Jag hade hjälp av en expert från länsstyrelsen i Östergötland som har ett regeringsuppdrag att arbeta mot könsstympning. Där fick jag hjälp att bredda skildringen så att fler personer kan inkluderas i berättelsen. Det står inte från vilket land flickan är och det är ett medvetet val.
– Det handlar förstås också om att ge kraft och att inte stigmatisera de som redan är drabbade. Det finns hjälp att få.
Christina Wahldén menar att även Sluta slå varit krävande att skriva då det är en utmaning att inte stigmatisera barnmisshandel som ämne.
– Pappan slår för han vet inte hur han ska göra annars. Boken ger andra lösningar som han prövar att använda.

Text: Johanna Theander Foto: Maline Eierfelt

Läs mer om Christinas böcker i debatt-serien här.