Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Böckerna ger modersmålet status

Läslust
– Det är fantastiskt att det finns förlag i Sverige som ger ut böcker på andra språk! säger Anne Reath Warren, lektor i språkdidaktik vid Stockholms universitet, när hon får se några av Nypons mångspråksböcker.

Förra året doktorerade Anne Reath Warren med en avhandling om studiehandledning och modersmålsundervisning. I fyra studier undersökte hon vilka möjligheter och utmaningar som finns för elever att utveckla flerspråkiga litteraciteter i Sverige och Australien.

I Sverige har flerspråkiga elever rätt till modersmålsundervisning i skolan och ämnet har en egen kursplan. I skolvardagen är det dock svårt att nå upp till de ambitiösa mål som finns för ämnet, vilket hänger ihop med att modersmålsämnet fortfarande har låg status och sämre resurser på många skolor.

Anne Reath Warren har sett ett stort behov av relevant litteratur för flerspråkiga elever.

– I min undersökning hade modersmålslärare i urdu en väldigt gammal textbok som bland annat innehöll en lång text utan bilder om saltgruvor i norra Pakistan. Den turkiska läraren hade däremot bra kontakt med ett förlag i Tyskland och hade byggt upp ett litet bibliotek med läromedel och skönlitteratur på turkiska.

Att hitta rätt material

Det kan vara svårt för modersmålslärarna att hitta bra material, till exempel skönlitteratur och sakprosatexter. Något förvånande nämnde ingen av lärarna i undersökningen att de vände sig till skolbiblioteket eller centrala depåer i kommunen för att få tag på litteratur.

– Många köper böcker på resor till hemlandet, men alla har inte den möjligheten. De böckerna kan också ha ett innehåll som är för svårt för elever i Sverige eller som inte stämmer överens med värderingarna som den svenska läroplanen vilar på, konstaterar Anne Reath Warren.

Synlighet ger ökad status

Hon blev glad när hon fick se några av Nypon förlags böcker på andra språk och skrattade gott åt Måns och Mahdi på gården.

– Det är fantastiskt att det finns förlag som ger ut böcker på andra språk än svenska och engelska i Sverige! Böckerna gör språket mer synligt, säger hon.

Synligheten hänger ihop med statusen. På skolor där modersmålslärarna var anställda lokalt och undervisningen låg i det ordinarie schemat hade ämnet högre status än på skolor med ambulerande lärare och undervisning efter skoldagen.

Även i sitt eget klassrum kunde Anne Reath Warren se hur böckerna gav upphov till samtal och reflektioner. När en grupp lärarstudenter i engelska fick se de lättlästa böckerna på olika språk började de spontant berätta om sina egna språkliga erfarenheter och göra språkliga jämförelser. En av studenterna satt och bläddrade i en lättläst bok på arabiska en stund.

– Jag kan inte säga om det höjde statusen på arabiska i mitt klassrum, men det var en fin stund. Hon var glad, säger Anne Reath Warren.

Viktigt att det finns böcker

Skönlitteratur från olika länder och på olika språk kan användas för olika slags jämförelser. En av lärarna i Anne Reath Warrens studie lät eleverna läsa noveller på kurdiska och svenska, för att sedan jämföra livsvillkor i de olika kulturerna.

Man ska heller inte glömma bort att tillgången till böcker är avgörande för den grundläggande läs- och skrivinlärningen.

– Det är avgörande att det finns böcker för att eleverna ska kunna utveckla litteracitet för att läsa tryckta skönlitterära berättelser.