Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Fyra skäl till att läsa en faktabok

Läslust

I skolbiblioteken har vi många elever som lånar faktaböcker. Det finns säkert massor med olika anledningar till att vilja läsa en faktabok, kanske lika många som det finns läsare och böcker? Men om jag ska försöka generalisera lite, så tror jag att det finns fyra olika skäl till att låna en faktabok. Om vi tar en bok om Zlatan till exempel. Då vill man förstås läsa den om man är intresserad av fotboll och av Zlatan själv. Det är bra om boken har fina bilder och den ska vara skriven på ett sätt så att eleven klarar av att läsa den. Många gillar säkert om det finns faktarutor av olika slag, kanske tabeller eller andra sätt att lyfta fram speciellt intressant information. Bekräfta sin identitet Ibland är det nog så att det är en viktig del av ens identitet det där med fotbollen. Jag tror att några elever känner att de måste bekräfta den identiteten när de väljer böcker. Så även om boken har alldeles för svår text lånar eleven den ändå. Det kanske i alla fall finns bilder som går att titta på och fundera över? Det här brukar inte lärare gilla. De vill ju att eleverna ska träna sin läsning, och att bläddra och fundera över bilder räcker inte i det sammanhanget. Söka svar En elev kan också låna en faktabok för att det är något specifikt den vill ha svar på. Vilka olika lag har Zlatan spelat i, till exempel? Då behöver faktaboken ha en tydlig innehållsförteckning och ett index så det är lätt att hitta specifik information. Rubriker, särskilt markerade ord, faktarutor med mera kan också vara ett stöd för att lättare kunna orientera sig fram till just det man letar efter. Jag tror också att det finns elever som kan välja en faktabok för att de har läst liknande böcker tidigare. Om det finns en serie med faktaböcker om olika ämnen, och en annan bok i samma serie känts bra att läsa, då kanske eleven fortsätter med den serien även om inte ämnesinnehållet är något som drar intresset till sig? Det underlättar att känna igen layout och struktur, och har en bok varit bra så verkar nog nästa lockande den med. Vad kan vi vuxna göra? Vi vuxna vill ju att eleverna ska läsa mycket, och för att det ska bli roligt att läsa måste eleverna förstå de böcker de läser. I skolan behöver vi undervisa i läsning av faktaböcker speciellt, eftersom det är lite annorlunda att läsa en faktabok än en skönlitterär bok. Eleverna måste få läsa tillsammans med vuxna, och pröva på och reflektera över funktionen av alla de särdrag som skiljer en faktabok från en skönlitterär bok. Genom att använda lässtrategin att ställa frågor till texten, på, mellan och bortom raderna, så ger vi eleverna möjlighet att tränga in i texterna på djupet, och dessutom upptäcka de luckor som man behöver vara observant på för att kunna läsa källkritiskt. Cilla Dalén