Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läs med de allra yngsta i förskolan

Att dela en bokstund med en sexmånaders baby – kan det vara meningsfullt? Ge en bok till ett sådant barn så får du se. Den lille kommer att konsumera boken. Bokstavligen. Och det är ändå bara början. En som vet mer om detta är barnbibliotekskonsulent Gertrud Widerberg i Göteborg, som vi träffat för att samtala om de minsta barnens språkutveckling.

Gertrud är också lokal projektledare för projektet Bokstart, där biblioteksanställda sedan 2015 har gjort hembesök och delat ut böcker hos barnfamiljer. Syftet är att engagera föräldrarna att tidigt läsa med sina små barn för att stimulera språkinlärning och med tiden läslust (se faktaruta).

Använd ditt hjärtas röst

I Göteborg har man förlagt Bokstart till vissa delar av socioekonomiskt utsatta stadsdelarna Gårdsten, Bergsjön och dessutom, tack vare kommunala medel, Lövgärdet. Merparten av dem som Gertrud och hennes kollegor träffar har inte svenska som modersmål. I många familjer talar föräldrarna dessutom olika språk. Därför kommer det ofta upp frågor om flerspråkighet.

– Det finns mycket kvar att lära om flerspråkighet. Men rådet vi ger är att man ska kommunicera med barnet på sitt hjärtas språk, det vill säga det språk man blir arg och kär på. Då är man som mest sig själv och blir en större förebild, menar Gertrud. Då gödslar man dessutom en såbädd för det svenska språket. För svenskan kommer barnen ändå att få sen i alla fall, de lär sig ju så fort.

När barnen alltså är runt sex månader gamla, då står deras språkfönster på vid gavel. Då är det bara att hälla in så mycket ord och meningar som möjligt. Med tiden förmår barnet själv att sortera in orden i rätt språkfack; det svenska, det arabiska, det finska, det kroatiska och så vidare.

De har förståelse

Kan man så här tidigt förebygga lässvårigheter som annars skulle komma längre fram i livet?

– Det är visserligen inte vårt uppdrag, säger Gertrud, men lät mig säga så här: två av våra Bokstartare går ut och läser på öppna förskolan en gång i veckan. Och när de läser för de här barnen, som är från 6 månader till 2 år, då märker de skillnad på vilka som är Bokstartsbarn och vilka som inte är det. För Bokstartsbarnen har en förförståelse om vad det är att läsa, att umgås med en bok. De har börjat förstå bilderna i böckerna och växelspelet med den som läser. Man märker ofta att de känner förväntan på en mysig stund med boken. Medan de andra barnen far runt. De har inte det fokuset, så redan där, på barn yngre än ett år, kan man se att bokstunderna fått effekt. Det hade vi aldrig sett om vi inte jobbat med detta.

Gertruds tre tips till förskolepersonal som ska läsa för de minsta:

1. Se till att barnen själva kan komma åt böckerna. Bokstavligen. Att de står på en låg hylla.

2. Notera emellanåt ned på individnivå hur ofta du egentligen läser med de olika barnen. Det blir annars lätt att de barn som själva kommer med en bok är de man läser mest för. Medan de andra, som kanske behöver lässtunderna mest av alla, får minst.

3. Bonda mer med er barnbibliotekarie! Det är förskolepersonalen som umgås med och känner barnen. Och det är bibliotekarien som hänger med i vad som händer på bokfronten. När de här två möts blir 1+1=3. Dessutom blir era jobb både lättare och roligare.

FAKTA OM BOKSTART

  • Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.
  • Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård.
  • Forskning visar att föräldrar som deltagit i bokstartsprogram blir mer medvetna om läsningens roll för språkutvecklingen.
  • Bokstart är en generell satsning för alla små barn i alla samhällsgrupper.