Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läsa digitalt eller på papper?

Vad är bäst för läsförståelsen? Att läsa digitalt eller på papper?

Nyare forskningsresultat visar till exempel att läsning i digitala format sker snabbare samtidigt som något av den kroppsliga upplevelsen av att hålla i en bok går förlorad. Men vad innebär egentligen dessa resultat för läsförståelsen?

En slutsats som forskarna drar är att om det krävs av läsaren att förstå mera än kärnbudskapet i en text, så spelar mediet de läser i in. Ibland är det lättare att minnas information när man läser i en fysisk bok, eftersom det visuella kan stötta minnet i var någonstans, rent fysiskt på sidan, information har presenterats. På så sätt är det lättare att också komma ihåg själva informationen.

En annan slutsats är att när yngre elever läser på skärm bör lärare stötta eleverna i att inte arbeta för snabbt, så att elever också hinner med att processa innehållet. Studierna visar nämligen att deltagarna ägnar längre tid åt läsningen i pappersformat än i digitalt format. Det finns alltså ett samband mellan längre lästid och bättre läsförståelse på djupet.

Digitala texter är en realitet. Så sammanfattningsvis är en slutsats från studierna att elever i alla åldrar verkar tjäna på att sänka läshastigheten i digitala format när en text behöver förstås på ett djupare plan. Elever kan gärna stödjas i att utföra självreglerande aktiviteter som att lyfta blicken och anteckna ett ord, eller liknande, för att på så vis läsa långsammare. Resultaten visar också att det är en fördel för läsförståelsen att källor eller dokument skiljer sig åt visuellt och taktilt. Det ger bättre förutsättningar för att minnas var information lästs och därmed bättre förutsättningar för att eleven ska kunna organisera informationen till en helhet.

Läs mer om den senaste forskningen på Skolverkets hemsida.