Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läslusten- hur väcker man den?

Anne-Marie Körling, grundskolelärare, föreläsare, författare och Sveriges Läsambassadör, har länge sysslat med den frågan. Här delar hon med sig av sina erfarenheter.

Hur lockar man unga till läsning?

– Det gör man genom att själv visa engagemang och intresse för att läsa. Men också genom att se till att det finns böcker, tidningar och kartböcker där barn och unga är. Det handlar också om att låta dem lyssna till det vi läser och hur vi läser på nätet. Den digitala läsningen blir synlig om vi berättar vad vi läser och varför. Att läsa är en aktivitet och den kan vi tala mycket mer om.

Hur får man de som inte läser att börja?

– Framför allt genom att läsa högt för dem. Det finns ingen undre eller övre gräns för högläsning. Den fungerar för alla. Men att också ge utan att begära tillbaka. Låta berättelserna göra arbetet med att locka. Många som väljer bort att läsa har ännu inte upptäckt vad det kan innebära att möta innehållet i en berättelse. Vuxna har en avgörande betydelse för ungas läsning, vilket betyder att vuxna måste prata också om vad de läser och varför.

Hur lockar man de som dessutom har läs- och skrivsvårigheter?

– Vi måste bredda synen på vad det innebär att läsa. Vi läser ljudböcker. Vi läser på olika sätt. Vi lyssnar. Vi känner. Det handlar också om bemötande av att läsa på olika sätt och att vi inte värderar läsaren som si eller så. Det handlar om vilja att lyssna och förstå hur läsningen ser ut och bidra genom att bredda repertoar och visa på mångfald av litteratur. Det finns lättläst och det finns ljudböcker. Det är värderingarna vi måste göra upp med.

Hur lockar man nyanlända som dels har att tampas med ett nytt språk, dels kanske inte har någon lästradition?

– Att se till varje människas vilja att förstå och delta, och visa att vi är intresserade av att berätta. Det handlar om att vara mer berättande och börja med att berätta. Vi ska också minnas att vi strävar efter att förstå och att det är en ömsesidig process att utveckla ett språk. Läsningen kan inte vara något för ensamstudier utan till en början mer en social läsning.

Text: Peter Birgerstam Foto: Stefan Tell

Fakta

Läsambassadören utses av Kulturrådet för att främja läslust och verka för att barn och unga, oavsett bakgrund, ska få lika möjligheter att nå litteraturen. Anne-Marie Körling är utnämnd till Sveriges Läsambassadör för 2015-2017.