Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läsombud om högläsning

Annika Peterson arbetar som stödassistent på en daglig verksamhet för vuxna personer med funktionsvariation. Sedan 15 år tillbaka arbetar hon också som läsombud och utbildar andra läsombud inom LSS och äldreomsorgen. Vi ställde några frågor till Annika om hur hon arbetar med läsnings och lättläst.
Vad är lättläst för dig?

– Lättläst är att ge personer med lässvårigheter tillgänglighet till det skrivna ordet antingen genom att man själv läser eller att någon annan läser för en. Det ger en möjlighet att få tillgång till information, och till böckernas värld.

– Inom äldreomsorgen är lättlästa böcker en möjlighet att få fortsätta sitt liv som läsare på sina nya villkor, exempelvis för den som blivit dement. Det fokuseras mycket på mat och omvårdnad inom äldreomsorgen vilket också är mycket viktigt men även själen behöver omvårdnad till exempel genom högläsning.

Varför att det så viktigt att arbeta med läsning och högläsning?

– Om man inte kan läsa själv är man utlämnad till andras åsikter. Genom att få aktuella böcker lästa för sig ges man en chans att bilda sig en egen uppfattning och på så sätt bli mer delaktig i samhället.

Hur arbetar du med högläsning?

– Att läsa högt tillsammans ger en stund att mötas, ett sätt att lära känna varandra. Det är också en kravlös stund där man deltar på egna villkor. På vår dagliga verksamhet läser vi tidningen Metro varje morgon för att kunna diskutera lokala och aktuella händelser. En gång i veckan läser jag eller min kollega Annette, som också är läsombud, i en grupp på cirka 10 personer. Vi sitter tillsammans i ett rum där vi får vara själva utan att bli avbrutna, vilket är viktigt för lyssnande/diskuterande/läsande.

Vad läser ni i gruppen?

– Några ur gruppen går och lånar böcker på biblioteket efter att hela gruppen har fått önska vad de vill läsa om. När jag började läsa önskades ofta barnböcker av Astrid Lindgren. Idag vill de läsa mer om kärlek, deckare och faktaböcker.

– Det är först i efterhand jag har förstått att den troliga orsaken till tidigare önskemål var att man inte visste att det fanns böcker för vuxna. Man kan ju inte välja på något som man inte vet finns.

– Vi har även använt många av Vilja och Nypons böcker i en tjejgrupp vi har varannan fredag. I gruppen läser vi och samtalar utifrån böckerna i serien Stressa ner, och diskuterar relationer med hjälp av böckerna om Sara och Sami. Även temat sex diskuterar vi utifrån böcker, och använder ofta arbetsmaterialet som finns till böckerna.

Ord från Annicas läs- och lyssnargäng!

”Skönt när någon annan läser eftersom det är svårt för mig.”

”Kärlek tycker vi bäst om”.

”Deckare kan vara lite jobbigt när de är sorgliga”.

”Roligt att prata om boken”.