Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Månadens författare - Torsten Bengtsson

Månadens författare
Torsten Bengtsson, författaren bakom böckerna i AHA-serien. Den senaste i raden är boken Utvandringen. Som månadens författare berättar han här mer om sin spännande och lärorika serie.
Vad skulle du säga är det som utmärker böckerna i AHA-serien?

Aha-serien är faktaböcker, men kryddade med en spännande skönlitterär lättläst berättelse. Huvudkaraktären från denna berättelse blir sedan den person som blir berättarröst och på ett enkelt och konkret sätt förmedlar fakta i ämnet.

Böckerna har också fantastiska illustrationer och de är skrivna med ett språk som är lätt att ta till sig. Svåra ord är markerade i texten och förklaras i marginalen. Det finns också bilder med bildtext som stöd för läsaren, tydliga kartor och tidslinjer. Dessutom finns arbetsmaterial för både pedagoger och elever att gratis ladda ner.

Hur väljer du vilka ämnen du ska skriva om?

Jag försöker välja ämnen utifrån skolans läroplan, men också från min erfarenhet som lärare och specialpedagog. Ämnen som många elever är lite extra intresserade av och där jag som författare har möjlighet att göra böckerna extra spännande.

Var i ligger svårigheterna att presentera fakta inom olika områden på ett lättläst och lättbegripligt sätt?

Den stora utmaningen är att på ett begränsat utrymme skriva om svåra saker på ett begripligt sätt och som kan fånga läsaren. För mig som författare är det extra viktigt att hitta den röda tråden i det som jag ska förmedla. Jag vill få med det viktigaste för sammanhangen utan att fastna i för mycket detaljer.   

"Jag vill förmedla kunskap, men också en känsla för ämnet genom en berättande röst."

Vilken roll spelar bilderna och illustrationerna i dessa böcker?

Text, bilder och illustrationer måste tillsammans med kartor och tidslinjer samarbeta i en enhet för att skapa största möjliga förståelse för innehållet. Det är helt avgörande för att skapa en serie som kan fungera i längden.

Den senaste boken handlar om utvandringen. Kan du berätta lite om boken?

I boken Utvandring förflyttar vi oss till året 1886. Utifrån tvillingarna Svea och Svens perspektiv får vi följa med på resan från Sverige, över Atlanten mot New York och det nya livet i Amerika.

Svea och Sven berättar om livet i Sverige. Vi får reda på hur beslutet i familjen växte fram, att sälja gården, djuren och alla ägodelar för att utvandra till Amerika.

I boken får vi också lära oss mer om befolkningen i Sverige under 1800-talet. Tack vare freden, den nya grödan potatisen och att många människor blev vaccinerade mot den fruktade sjukdomen smittkoppor ökade befolkningen i landet. När befolkningen ökade blev det svårt för många att hitta ett arbete. En utväg var att utvandra.

Tänk att 1,3 miljoner människor utvandrade från Sverige under en period av hundra år. De flest av de som lämnade landet kom aldrig tillbaka utan stannade kvar i USA.

I varje bok får man följa fiktiva karaktärer i en berättelse som utspelar sig i den tidsålder som boken handlar om eller knyter an till det område som boken behandlar. Varför har du valt att lägga upp böckerna så?

Böckerna i Aha-serien är tänkta som faktaböcker. Men faktaböcker, har enligt mig, en tendens att kunna bli lite tråkiga. Det är ofta fakta på namn, platser, årtal och andra siffror staplade på varandra. Det blir svårt för läsaren att ta till sig texten när allt blir så koncentrerat.

Jag vill förmedla kunskap, men också en känsla för ämnet genom en berättande röst. En fiktiv person som upplever något spännande och som jag som författare sedan kan använda. Personen kan med sin berättande röst förklara fakta. Då blir det betydligt lättare för läsaren att ta till sig innehållet.   

I vilka av böckerna i AHA-serien tycker du att man få den mest spännande berättelsen?

Den mest spännande berättelsen i en Aha-bok har jag ännu inte skrivit. Men jag är rätt säker på att jag har den framför mig. Jag hoppas att få skriva många fler böcker i serien, och då tror jag att den bästa boken finns med då.

Hur tänker du dig att böckerna i AHA-serien ska användas i undervisningen?

Jag ser flera möjligheter på hur man kan använda Aha-serien i undervisningen. Böckerna fungerar utmärkt i klassuppsättning i till exempel ämnen som historia, teknik eller NO, men också som individuell läsning eller som bredvidläsningslitteratur. Serien kan också med fördel användas som ren skönlitterär läsning. De finns att låna på skolbiblioteken eller på ett bibliotek i din närhet.

"Jag ser flera möjligheter på hur man kan använda Aha-serien i undervisningen"

Extra bonus är arbetsmaterialet för både pedagoger och elever som är gratis att ladda ned här på Nypon Förlags hemsida.

Har du fler böcker på gång i AHA-serien?

Nästa bok kommer att handla om Bronsåldern. Då får vi följa pojken Grim på en äventyrlig fisketur på den tunna vårisen. En is som smälter fort av de varma solstrålarna. I den här boken blir det Grim som berättar för oss om bronsåldern. Hur man tillverkade bronset som blev till vapen, redskap och andra saker som man behövde i det dagliga livet. Vi får också reda på hur man begravde sina döda och om olika tecken på stenar som vi idag kallar för hällristningar. Så spännande!