Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Mångspråkigt på biblioteket

Bibliotekens roll för läsare och elever med annat modersmål än svenska blir allt viktigare. Det är här läsarna får en ingång till språk, kultur och litteratur på svenska och det egna modersmålet.

För Pethra Öster och Cornelia Boheman Callmer som jobbar som bibliotekarier på Tumba respektive Hallunda bibliotek, är det självklart att flerspråkig litteratur får ta plats i biblioteksrummet.
– De mångspråkiga medierna har en central placering i våra bibliotek. Utländska barnmedier i tråg i anslutning till svenska barnböcker. Med detta suddar vi ut språkliga hierarkier i biblioteksrummet, samtidigt som vi arbetar läsfrämjande.

Flerspråkighet en tillgång

Men det är inte bara i biblioteksrummet som de främjar det mångspråkiga perspektivet. Även programverksamheten erbjuder arrangemang på olika språk.
– Vi låter våra låntagare förstå att det är en styrka att äga era språk, empowerment! Det kan också visa sig genom referenssamtalet i mötet med nya besökare, där vi vågar stanna kvar även fast vi språkligt inte förstår varandra, och förhoppningsvis skapas där en ömsesidig nyfikenhet.

– Vi utgår från att alla har en språklig kompetens som de kan ha nytta av att bygga vidare på då de närmar sig ett nytt språk och kultur. All språkkompetens är en resurs i det egna lärandet och detta är något vi arbetar utifrån bland annat i Pethras mångspråkiga bokcirkel.

Lättläst genomsyrar allt

Pethra och Cornelia menar också att lättlästa böcker är en förutsättning för att sänka trösklarna och arbeta för ett bibliotek för alla.
– Vi försöker arbeta med lättläst rakt igenom, det innefattar att vi har en ambition att formulerar allt vårt informationsmaterial med klartext både på svenska och på olika språk.

– Vi använder oss av en pictogramsymbol för lättläst på svenska. De lättlästa medierna har vi sedan indelat i läsnivåerna lättläst och mycket lättläst, samt genrerna klassiker, kända personer och samhälle.

Text: Sandra Svensson
Bild: Pethra Öster och Cornelia Boheman Callmer