Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Musik möjliggör språkinlärning

Efter att ha arbetat som musiklärare i grundskolan i tio år, utbildade sig Kristina Naess till undersköterska för att kunna använda sin musikterapiutbildning i vården. När Kristina senare började arbeta med Sfi på Eductus i Avesta tog hon initiativet till musiklektioner för nyanlända.

Kristina hade länge haft en tanke om att musik skulle kunna hjälpa till att öppna dörrar till det svenska språket, berättar hon.
– Sång och musik har alltid varit ett så självklart verktyg för mig. Det kan användas till så mycket både när det gäller inlärning och bearbetning av olika känslor och intryck. Vår hjärna mår bra av att bli stimulerad av musik och den hjälper oss också att höra och förstå betoningar och melodier i språket.

Ordhärmande och rytmiska övningar

Kristina har en egen klass som hon träffar dagligen. De tillhör den grupp på Sfi med minst förkunskaper sedan tidigare. De börjar alltid sina lektioner på samma sätt, med att sjunga ”Blinka lilla stjärna”. Varje dag går de igenom vokalerna och ljudar dem för att de ska ”sitta rätt i munnen” som hon uttrycker det.
– Att härma ord och uttal och att sjunga är ett enklare sätt att prata och komma in i språket för där behöver man inte producera fraser, meningar och ord själv utan de finns redan där.

Förutom sång använder Kristina även en del rytmiska och motoriska övningar. I klasser som kan lite mer brukar hon ta hjälp av noter som hon ritar upp på tavlan. Klassen lär sig noternas rytm genom att klappa tillsammans, och steg för steg läggs sedan svårare moment in i övningen. Ett moment kan till exempel vara att säga allas namn i talkör efter en viss takt.
– Detta är ett jättebra verktyg för här ser de inte bara vad de ska säga, utan även hur de ska säga det, påpekar Kristina.

Musiken en kravlös frizon

En av fördelarna med att använda musik i språkundervisningen är enligt Kristina att det är så lättillgängligt – vilken lärare som helst kan bryta lektionen och sjunga en enkel ramsa. Dessutom skänker musiken mycket glädje, menar hon. Den stimulerar våra känslor, påverkar vårt humör och hjälper oss att släppa fram både glädje och sorg. När hon arbetar med elever på Sfi vet hon att de allra flesta av dem kommer ifrån något som har tvingat dem hit.
– Många har gått igenom hemska saker i sitt hemland eller på vägen hit. Många saknar stora delar av sin familj och sina vänner som kanske är på flykt på annat håll eller, i värsta fall, har gått förlorade i krig. Musiken kan vara en kravlös frizon i det tunga man bär med sig.

Vidare menar hon att musiken kan fungera motivationshöjande för elever som annars brukar ha svårt för språk. På lång sikt hopps och tror hon att elever som får musik i undervisningen har ett bättre uttal och är lättare att förstå. Men hon ser det även utifrån ett större perspektiv.
– Att få ta del av svensk musik är också att ta del av vårt svenska samhälle. Om man kan sjunga på svenska eller kan några svenska sånger så har man en nyckel in i samhället. Det kan ge en känsla av grupptillhörighet med andra svenskar. Musik kan man alltid diskutera och musik kan man alltid sjunga. Har man musiken så har man en nyckel till umgänge.

Text: Greta Bondelid Foto: Kristina Naess