Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Oskuldsbegreppet – en konservöppnare för djupa diskussioner

Författarintervju
Att vara, eller inte vara, en oskuld är ett laddat ämne. Med koppling till frågor om heder, jämlikhet och identitet är oskulden en bra ingång till viktiga diskussioner. Det menar Inti Chavez Perez som skrivit den lättlästa boken Snacka om oskulden!

Inti Chavez Perez är sexualupplysare, journalist och författare och har tidigare skrivit flera böcker om sexualfrågor. Utgångspunkten för hans arbete har alltid varit normkritik och att ifrågasätta invanda föreställningar.

Oskuld är i grunden en kulturell konstruktion

Han har tidigare bland annat skrivit Respekt, en bok som vill utmana killars uppfattningar om sex och relationer. I sin senaste bok har han valt att fokusera på oskuldsbegreppet, enligt Inti en bra ”konservöppnare” för djupare diskussioner.

– Oskulden är ett intressant ämne som väcker mycket frågor om identitet och egenvärde. Det är också en bra ingång till den komplexa diskussionen om heder. Jag upplever ofta ett ”delat klassrum”, mellan de som lever i hederskultur och de som gör inte gör det. Men oskuld som begrepp kan alla känna igen sig i. Och det är lätt att koppla till flera ämnen, som biologi, historia och samhällsvetenskap.

En bra ingång till den komplexa diskussionen om heder

Boken är skriven på lättläst svenska, ett medvetet val för att nå ut till så många som möjligt. Boken är baserad på forskning, men också intervjuer med unga människor om deras egna erfarenheter.

Är jag inte nervös så blir eleverna inte det heller

Inti Chavez Perez är ofta ute i skolor för att prata om sex, ett ämne som kan tyckas känsligt att prata om i grupp.

– Om man bara behandlar det som ett kunskapsområde vilket som helst så går det bra, säger Inti. Vi människor speglar varandra och är jag inte nervös så blir eleverna inte det heller.Med boken vill Inti särskilt nå ut till ungdomar som känner sig begränsade av hedersnormer, på olika sätt. Han hoppas också ge en mindre statisk bild av vad oskuld är och vad det betyder.

– Oskuld är en i grunden kulturell konstruktion. Jag hoppas att jag kan bidra till att oskulden blir mindre viktig i synen på sig själv – och i hur man definierar andra. Kunskap försvagar normer, det tror jag på.