Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Passar ditt manus för lättläst?

En vanlig missuppfattning är att det som är lättare att läsa också är lättare att skriva. Faktum är att det ofta kan vara precis tvärtom, att skriva lättläst är en konst! Lättlästa böcker är mångas enda chans till en bra läsupplevelse vilket såklart ställer lite extra krav på berättelsens utformning och språk. Här berättar redaktionen vad som är viktigt att tänka på när du skriver lättläst och vad de söker i ett riktigt bra lättläst-manus.

Språket

Språket är självklart viktigt när du skriver lättläst. Att undvika långa meningar och försöka hitta kortare och lättare synonymer till krångliga ord kanske kan ses som självklart. Men ett lättläst språk handlar om mer än längden på ord och meningar. För att en text ska anses lättläst får det inte finnas för många eller för långa dialoger, och vid de tillfällen dialoger finns måste det tydligt framgå vem som säger vad.

Bildspråk är också viktigt att se upp med, till exempel metaforer eller liknelser. Detta blir ytterligare något som läsaren ska avkoda och tolka, utöver texten i sig, vilket försvårar för läsaren att ta sig igenom och förstå berättelsen. Det betyder inte att det inte får finnas några liknelser alls men de måste vara så tydliga att de i stort sett säger vad som menas. Bisatser och syftningar är också viktiga att ha koll på, läs gärna texten högt för dig själv för att höra om det finns något i texten som känns otydligt eller kan tolkas på flera sätt.

Ibland är det lockande att beskriva saker i detalj och det kan kännas viktigt att beskriva omgivningen för att förmedla en känsla. Men när du skriver lättläst gäller det att prioritera och hitta det som är viktigt för själva berättelsen. Undvik adjektiv som inte är nödvändiga och försök tänka att varje ord och mening ska ha ett tydligt syfte som för berättelsen framåt och hjälper läsaren förstå vad som händer snarare än hur allt ser ut.

Handling och omfång

En lättläst berättelse bör vara kronologisk, med en tydlig början och ett tydligt slut, innehålla få karaktärer och ha en tydlig röd tråd. Att ha en rak kronologi gäller inte bara berättelsen i sin helhet. Ordföljden i meningar kan vara skillnaden mellan ett bra och mindre bra lättläst manus. Går det att förstå vad som händer hela vägen genom meningen? Eller krävs det att du läst hela meningen innan du får ett sammanhang? För att testa din text kan du se varje mening som en guidad tur genom berättelsen.

Att mängden text är begränsad i lättlästa böcker vet du nog redan. Men vad är egentligen lagom mycket text? Ja, det skiljer sig såklart mellan olika läsare och olika berättelser. Men en bra tumregel är att berättelsen inte bör vara mer komplex än att den ryms på ca 10 000 - 20 000 tecken (40 000 om berättelsen riktar sig till vuxna med viss läsvana).

Hur många karaktärer är nödvändiga för berättelsen? Och behöver alla namnges? Sammanfatta berättelsen för någon i din närhet, då upptäcker du lättare vilka karaktärer som är viktigast och vilka som kanske inte ens behöver vara med. Det finns såklart undantag till varje regel men om du precis börjat skriva lättläst är det en bra idé att hålla dig till en enda huvudkaraktär, då blir det också lättare att skapa en tydlig berättarröst.

Förutom att berättelsen bör vara kronologiskt skriven måste det också finnas ett tydligt samband mellan orsak och verkan, så kallade tankevurpor eller lösa trådar är extra viktiga att se upp med när du skriver lättläst.

Är ditt manus illustrerat?

Tänk då på att illustrationerna ska tilltala den tänkta målgruppen och dessutom ha en tydlig koppling till texten. Om illustrationer och text inte samspelar kan det skapa förvirring hos läsaren, eller göra att texten blir svårtolkad eftersom bilden visare något annat än det som står skrivet. Beroende på målgrupp, format och nivå bör bilderna antingen förstärka, förtydliga eller komplettera texten.

Locka och fånga

Nej, att skriva lättläst är verkligen inte lätt. Samtidigt som det finns mycket att tänka på under tiden du skriver, ska texten dessutom ha ett bra flyt och handlingen ska fånga läsaren och locka till vidare läsning. Att dela upp texten i kapitel med tydliga avslut, samtidigt som de skapar en känsla av att vilja veta vad som händer sen, är ett bra sätt att skapa naturliga uppehåll för läsaren och samtidigt väcka läslust.

Checklista: Är ditt manus lättläst?

  • Ett tydligt berättar-jag
  • Fåtal karaktärer
  • Rak kronologi
  • Händelsen och berättelsen ryms inom 10 000 – 20 000 (max 40 000) tecken
  • Lätta synonymer
  • Sparsamt med bildspråk
  • Inte för mycket dialog
  • Omväxlande långa och korta meningar
  • Tydlig orsak och verkan
  • Naturligt flyt i språket