Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Så använder du lättlästa böcker i klassrummet

Läslust

Litteratur anpassad för läsare med olika förutsättningar och intressen kan göra läsningen både lättare och roligare. För lästräning behövs i den svenska skolan – det framgår tydligt avinternationella kunskapsmätningar som PISA och PIRLS. Här kan lättlästa böcker på olika nivåer vara ett effektivt verktyg i undervisningen. 

– Att använda lättlästa böcker i ett klassrum kan vara en utmärkt strategi för att främja läsförståelse och språkutveckling. Berättelser med igenkänning, humor och spänning som inte är för svåra att ta till sig bidrar till ökad läslust. Och för att underlätta för läraren har vi även ett rikt utbud av kostnadsfritt arbetsmaterial till alla våra titlar, säger Henny Holmqvist, förläggare på Nypon och Vilja förlag.

I materialet ingår lärarhandledning med lektionsplanering som bygger på kursplanen samt tips, idéer och praktiska övningar. Det finns också läsförståelsematerial för eleverna.

– Böckerna kan inspirera till gemensamma teman och diskussioner i klassrummet, oavsett läsförmåga. Vid till exempel ett författarbesök kan skolan erbjuda böcker på olika nivåer av samma författare. Så skapas en dynamisk och inkluderande läsmiljö, säger Henny Holmqvist.

Lättläst i klassrummet – 3 tips från Henny 

1. Erbjud böcker på olika nivåer 

Med böcker på olika nivåer i klassrummet eller på skolbiblioteket blir det enklare att ge varje elev möjlighet att utmanas och lyckas med läsningen utifrån sina förutsättningar. 

2. Skapa diskussion om innehållet 

Använd böckerna som underlag för samtal och gemensam reflektion i klassrummet. På så sätt kan du stärka elevernas förståelse för texterna och samtidigt utveckla deras språkfärdigheter.

3. Bygg broar mellan ämnen 

Låt böcker inom olika teman knyta an till ämnen som historia, samhällsvetenskap och naturvetenskap.Det kan fördjupa elevernas ämneskunskaper och göra läsningen mer meningsfull.