Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Så jobbar vi på Lärvux

Läslust
På Lärvux Stockholm jobbar Karin Edlund och Anita Ramberg med läs- och skrivinlärning från grunden. Här berättar de om hur de arbetar för att stärka sina elever.

På Lärvux Stockholm välkomnar vi vuxna som har olika inlärningssvårigheter och som behöver särskilt stöd. Vi arbetar i små undervisningsgrupper. Undervisningen anpassas efter elevernas individuella förutsättningar och lärarna har specialpedagogisk kompetens. Vi erbjuder också kurser på teckenspråk, kurser för förvärvad hjärnskada, lärlingsutbildningar och sfi.

Bland många kurser har vi en kurs i läs- och skrivinlärning från grunden. Hit söker personer som har misslyckats med eller inte lyckats lära sig läsa och skriva. Några har kommit en liten bit på väg, några har dyslexi och några har allmänna läs- och skrivsvårigheter. Några saknar helt eller har en mycket bristfällig skolbakgrund. Något som många har gemensamt är att de har ett stukat självförtroende och en stor brist på tilltro till sin egen förmåga. För många är det ett stort steg att i vuxen ålder ge sig in i ett projekt som kräver ett stort arbete och som kommer att ta lång tid.

Vi vill möta dessa elever med respekt och inge dem hopp om att de kommer att lyckas. Vi vill att de ska få uppleva det intressanta arbete som det är att dyka djupt ner i språket och dess minsta beståndsdelar.

Vi arbetar ofta utifrån Wittingmetoden som vi tycker är en metod som passar våra elever särskilt bra. Eleven stärks i tilltron till sin förmåga genom metoden. Den tar sin utgångspunkt i det eleven kan och genom en tydlig struktur sker sedan det fortsatta arbetet.

Så tidigt som möjligt vill vi erbjuda eleverna egna läsupplevelser och förstå vad en bok kan ge. I ett inledande skede har vi ofta högläsning, där vi tillsammans med eleven väljer en skönlitterär bok som vi lärare läser högt ur. För vissa elever passat det att lyssna på böcker och då hjälper vi dem, att i sina mobiler få den möjligheten.

När det egna läsandet bär så får eleven själv börja läsa böcker. Viljaböckernas format gör det möjligt för många av våra elever att för första gången läsa en skönlitterär bok med vuxet innehåll, på egen hand, från pärm till pärm. Böckerna har gett oss fantastiska möjligheter med sina varierande teman och berättelser. De är en väg in till lustfyllt läsande. Eleverna har en positiv förväntan på boken de ska ta sig an. Många av eleverna har uttryckt att de tycker att det är positivt att det inte finns så mycket bilder och som lärare ser vi fördelar med detta.