Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Så väcker vuxna läslust hos eleverna

”Det spelar roll för dina elever att du visar att litteraturen är viktig i livet. Att läsa ska vara en upplevelse, inte en prestation.” Så sammanfattar läsforskaren Karin Taube värdet av läsförståelse och vikten av att få läsa riktiga böcker – skönlitteratur.

Läsning måste stimuleras på alla sätt, på alla nivåer. Och skönlitteraturen, med sitt berättande anslag, kan kraftfullt bidra till att skapa verklig läsförståelse när man upptäcker den, säger Karin Taube: – Längden på det man läser har betydelse. Bäst resultat när det gäller läsförståelse får alltid de barn och ungdomar som läser mycket och helst skönlitteratur. De får övning i att hålla en röd tråd genom en längre berättelse och de lär sig följa utvecklingen av händelseförlopp och karaktärer.

Vuxna viktiga

De vuxna kring ett barn, såväl lärare och bibliotekarier i skolan som föräldrar därhemma, behöver hjälpas åt att stimulera läsning genom att skapa en positiv upplevelse kring läsning och litteratur, menar Karin Taube.

– En viktig sak som alla vuxna kan bidra med är att hjälpa barnen att upp-täcka vad som är spännande i själva berättelsen. Om de blir nyfikna på berättelsen blir det enklare att släppa fokuset på själva läsprestationen.

Lång erfarenhet

Karin Taube vet vad hon talar om. Hon är professor i pedagogik med många års forskning inom läsande och läsutveckling hos barn bakom sig vid Umeå Universitet. Hon har forskat om pojkars och flickors läsutveckling sedan 1980-talet och arbetat med stora internationella lässtudier. Idag är hon pensionär men fortsatt engagerad i frågor kring läsande och läsförståelse.

Steget till skönlitteraturen kan gärna tas via olika ingångar, tycker hon, där läslusten får styra. Att läsa med flyt handlar om träning och om automatiserad ordavkodning, som får upp läshastigheten. Först då kan hjärnan ägna sig åt innehållet, i stället för att kämpa med avläsningen av enskilda ord.

– Man kan ha fina ideal när det gäller vad man ska sätta i händerna på barnen, men det är viktigare ATT de läser än vad. Låt dem läsa vad som helst som intresserar. Serier hjälper också ofta de lässvaga barnen genom att texten kopplas till bilder.

Lättläst med kvalitet

Men sedan är det viktigt att de inte stannar på den nivån, utan fortsätter utforska läsandets många världar, menar Karin Taube. Hon vill slå ett slag för lättlästa böcker med kvalitet och för en större interaktion mellan lärare och bibliotekarier i skolan.

– Allt ska bygga på läslusten! Det är det givna rådet till alla i skolan. Bibliotekarierna är ofta duktiga på att prata engagerat om berättelser och på att göra boksamtal till något lustfyllt.

– Integrera dem gärna i undervisningen, i klassrummet på olika sätt. De som kan förmedla den här fascinationen och kunskapen om böcker gör en otroligt viktig insats, säger Karin Taube.