Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Skapa läslust genom högläsning – oavsett ålder

Carin Edvardsson Rauner började arbeta som lärare på 1970-talet. Idag har hon en gedigen karriär bakom sig som lärare i svenska och SO på mellan- och högstadiet samt som rektor på förskolan, låg-, mellan-, och högstadiet och särskolan. För henne har läsningen alltid varit en grundbult i undervisningen, oavsett vilka åldrar hon arbetat med.

Text i all sin form öppnar nya världar, menar Carin. Skrivandet är otroligt viktigt för att kunna uttrycka sig både känslomässigt och faktamässigt. Det är en kanal för fantasi samtidigt som det övar upp förmågan att sammanfatta och konkretisera. Genom läsande får vi nya perspektiv och tillskansar oss kunskap genom hela livet.

Trygghet och inkludering

– I mina högstadieklasser läste vi ofta en bok gemensamt och diskuterade vad man kunde läsa mellan raderna med mera. Eftersom alla elever inte har förmågan att läsa samma bok är det bra att använda lättlästa bearbetningar av böcker. På så sätt står ingen ut ur mängden. När man ska kontrollera och stödja eleven i sin läsförmåga och läshastighet ska det aldrig göras så att eleven exponeras för andra kamrater. Där har vi som pedagoger ett ansvar att alltid stå på elevens sida, stärka deras självförtroende och skydda dem.

– Eleverna måste alltid känna sig trygga i sitt läsande och de situationer vi vuxna sätter dem i.

Vurmar för högläsning

Att läsa högt för sina elever är något Carin rekommenderar varmt.

– Högläsning för mindre som större barn är ett bra sätt att få dem intresserade av historier och böcker. Läs gärna något som är lite svårare med en spännande historia. Allt handlar om inlevelse, du som lärare kan skapa läslust genom att själv vara lustfylld!

På träningsskolan som Carin var rektor över användes alla delar av språket – text, ord, bilder och tecken. Högläsning, ljudböcker och andra hjälpmedel användes för att bredda kommunikationsvägarna.

– Ju fler ord en elev kunde ju mer kunde hen beskriva sina behov och önskemål. Språket, det talade, bild eller tecken, är lika viktigt för att öka vår möjlighet att kommunicera och förstå vår omvärld. Högläsning är toppen oavsett om eleven har knäckt läskoden eller inte. Ordförrådet breddas och det blir lekfullt. Högläsning är också väldigt mysigt och skapar en härlig stämning, något som aldrig ska underskattas i undervisningen.

”Biblioteket är hjärtat i skolan”

Ett levande bibliotek tycker Carin är A och O för en skola och elevernas läsförmåga. Skolbiblioteken ska vara en plats som är välkomnande och det ska finnas många olika titlar och ämnen så att alla kan hitta något de vill läsa. Carin förespråkar också att eleverna ska vara delaktiga i att sköta biblioteket och framförallt inköpsprocessen. På så sätt kan man skapa engagemang och se till att elevernas intressen verkligen reflekteras i sortimentet.

Råd till nyexaminerade pedagoger

– Du måste skapa en relation till dina elever, få dem att känna att du bryr dig och tycker om dem. De är beroende av dig och du har en viktig roll att spela när det kommer till deras självförtroende. Ha roligt tillsammans och sätt upp seriösa mål. Avsluta gärna lektionerna med att fråga dem vad de lärt sig. Du har valt ett fantastiskt roligt yrke som kommer att ge dig mycket glädje!