Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Statsbidrag för inköp av litteratur 2024

Regeringen har inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av tryckt skön- och facklitteratur i förskola, förskoleklass och grundskolans lågstadium. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de totalt 176 miljoner kronor som är avsatta för 2024. 

Statsbidrag för inköp av litteratur 2024 är avsett att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur i förskolan, förskoleklassen, lågstadiet i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan. Bidraget är tillgängligt för kommunala, statliga, fristående och andra huvudmän som driver utbildningsverksamhet för nämnda skolformer. 

Statsbidraget ska användas för inköp av tryckta skönlitterära och facklitterära böcker, men alltså inte läromedel, under perioden 1 januari–31 december 2024. För att få statsbidraget måste huvudmännen under bidragsåret ha avsatt egna medel till inköp av tryckta skönlitterära och facklitterära böcker. Alla berättigade huvudmän tilldelas en bidragsram som anger den totala summan av bidrag som kan begäras ut. 

Läs mer om Statsbidrag för inköp av litteratur på Skolverkets webbplats