Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Transspråkande i klassrummet

Författarintervju

Transspråkande (translanguaging) är en benämning på när flerspråkiga individer använder sig av alla sina språk i olika sammanhang. I de flesta skolor idag finns en rik språklig mångfald och allt fler pedagoger tar till vara på detta genom att medvetet använda elevernas språkresurser i klassrummet.

Annelie Drewsen, som är författare på Nypon och Vilja förlag, har tidigare arbetat som lärare i svenska som andraspråk:

– Jag tycker att transspråkande är ett intressant begrepp eftersom det både är en teori om flerspråkiga individers språkbruk och ett pedagogiskt förhållningssätt. Hon berättar att idén om transspråkande även följer med henne in i författarskapet. Dagboken, som kom 2016 på Vilja förlag, handlar om en kille som brottas med att lära sig svenska och uppmuntras av läraren att skriva på sitt modersmål. Boken finns dessutom översatt till sex språk.

– Att boken finns översatt är jag jätteglad för – många ungdomar vill läsa den och lärare använder den för att få igång eleverna skrivande.

Transspråkande i praktiken

Hur kan pedagoger göra för att undervisningen ska bli flerspråkig och vad behövs för resurser?

Enligt Annelie måste det först skapas en atmosfär där transspråkande uppmuntras. Svenskan är det gemensamma språket, men om eleverna har nytta av att läsa en text eller formulera en reflektion på ett annat språk är det välkommet. Det är bra med lexikon, böcker och annat material på olika språk, både digitalt och tryckt. Även personer som finns kring eleverna, som modersmålslärare, studiehandledare, vårdnadshavarna och andra som kan elevernas språk är viktiga resurser. Nästa steg är att hitta flerspråkiga arbetsformer:

– Något jag gjorde var att översätta nyckelbegrepp till elevernas språk och ha med i min introduktion. Det tog några minuter extra att förbereda, men gjorde att vi kunde gå rakt in i innehållet istället för att jag skulle förklara orden på svenska först. Detta var när jag och eleverna arbetade med Athena Farrokhzads diktsamling Vitsvit. På uppdrag av Skolverket har jag skrivit en didaktisk text om det här exemplet och om transspråkande generellt.

Flerspråk och lättläst ­– bra underlägg för transspråkig undervisning

Nypon och Vilja ger ut lättlästa böcker på mångspråk, skolspråk och engelska med idén att läsningen är genvägen till språket och en viktig del av undervisningen. Men hur kan de användas i en transspråkig undervisning? Annelie menar att en bok som finns på flera olika språk medför mycket potential. Det blir möjligt att läsa, skriva och samtala om böckerna med transspråkande som utgångspunkt:

– Eleverna kan till exempel läsa samma bok på svenska och på sitt modersmål, och då jämföra avsnitt i boken. Vad skiljer sig? Varför? Eller läsa på det ena språket och diskutera på det andra. Eleverna skulle också kunna dramatisera samma scen på olika språk. För de elever som behöver stärka sitt modersmål är det bra att böckerna är lättlästa, medan de som håller på att lära sig svenska behöver lättläst av den anledningen. 

Annelies lästips för fördjupning:

Annelie Drewsens text hos Skolverket. Läs den i sin helhet här.

Nationellt centrum för svenska som andraspråks sida om transspråkande. Läs artikeln här.

Se Annelie Drewsens lättläst böcker här.