Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Vad är lättläst? – Om genren för barn och unga

Läslust
De senaste tio åren har utgivningen av lättlästa böcker ökat kraftigt. Det beror på att allt fler barn och unga har problem med att läsa och skriva. Pedagoger och bibliotekarier letar efter lösningar på problemet och ser att lättlästa böcker kan vara ett bra stöd. Men vad är lättläst och hur skiljer det sig från börja läsa-böcker och lästräningsböcker?
Börja-läsa böcker

De flesta stora förlag har idag en lättlästutgivning. Oftast består den utgivningen av börja-läsaböcker för de allra yngsta eleverna i skolan. De här böckerna är värdefulla för att få igång läsningen och ge eleverna tillfredsställelsen av att kunna läsa och att ha läst en hel bok själv. Men böckerna är inte lättlästa i betydelsen att de är framtagna just för elever med uttalade läs- och skrivsvårigheter.

Lästräningsböcker

När väl läsningen kommit igång behövs det ett stort utbud av lästräningsböcker. Läsförmåga består ju av två delar, dels att kunna avkoda orden, dels att förstå och ta till sig innehållet. Målet är att avkodningen ska bli så automatiserad att kraften kan läggas på att tolka innehållet. För att träna upp den här förmågan finns det bl a lästräningsböcker. Enligt professor Ingvar Lundberg tar det 5 000 timmar att bli en god läsare. Så det behövs många och långa stunder av lustläsning för att få ihop till alla lästimmar. Börja-läsa böcker och lästräningsböcker är den första litteraturen på väg mot att bli en god läsare.

Vad är lättläst

Lättläst däremot vänder sig ofta till lite äldre elever som har uppenbara läs- och skrivsvårigheter. Elever som kämpar termin efter termin med avkodningen och har stora problem med att förstå innehållet i den text de läser. För de här eleverna finns lättläst. Det är specialböcker som till språk, innehåll och form är framtagna med hänsyn till de olika typer av lässvårigheter eleverna har. Böckerna har ämnen som är anpassade efter läsarnas ålder. De största lättlästförlagen i Sverige är Nypon förlag, Bokförlaget Hegas, LL-förlaget och Argasso. Därutöver finns specialförlag som också har en del lättläst i sitt sortiment.

Läsvilja och läslust

Målet med de mer anpassade böcker är att fånga upp eleverna där de befinner sig och ge dem stöd och uppmuntran i läsutvecklingen. Vi vuxna får inte glömma bort varför det är så viktigt att kunna läsa. Läsningen är inget självändamål. Det handlar ju om att kunna läsa för att komma åt det kodade budskap som finns i orden. Genom att kunna läsa blir hela den skriva världen tillgänglig med all sin rikedom och skönhet.

Tack vare en god läsförmåga kan vi läsa fantastiska böcker som för oss ut på äventyr, eller välja faktaböcker som tillgodoser vår vetgirighet. Denna värld av böcker vill vi att alla barn och unga ska få ta del av. Därför är alla typer av böcker som bidrar till att väcka läslust av största betydelse. Med läsförmågan kommer också möjligheten att bli en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle.