Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter

Läslust

Hur ska man tänka som pedagog när det finns elever i klassen som har det kämpigt med att läsa och skriva på engelska? Det är frågor som Susanne af Sandeberg ägnat mycket tid åt.

Susanne af Sandeberg är fil.mag. i läs- och skrivsvårigheter. Så här beskriver hon syftet bakom Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter – en handbok som ger inspiration till pedagoger som arbetar med engelskundervisning.

– Det finns många sätt att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter och boken belyser olika framgångsfaktorer. Men boken tar också upp den problematik som finns i dagens skola.

Min förhoppning är att läsaren under läsningen ska stanna upp, reflektera och dra slutsatser, säger hon.

Engelska är en rättighet

Att få lära sig engelska i skolan är både en jämlikhets- och en demokratifråga. Alla elever måste få samma möjligheter, men så är inte alltid fallet. Under många år har undervisning och läromedel i engelska huvudsakligen utgått från normalläsaren. Man har förutsatt att eleverna är läsare som snabbt får en omedveten känsla för de underliggande språkstrukturerna i språket.

Viktigt med stöd

För elever med läs- och skrivsvårigheter är det annorlunda, de har svårt att knäcka den engelska läskoden på egen hand.

– Om de inte får hjälp riskerar de att utsättas för ständiga misslyckanden när textmängderna ökar och kraven på läs- och skrivförmågan växer, säger Susanne af Sandeberg.

Tid att reflektera

Boken är inget trollspö som sveper fram snabba, enkla lösningar för lektionerna. Om man verkligen vill förbättra engelskundervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter från grunden så krävs det något mer.

– Lärarna behöver få tid att reflektera, diskutera och planera undervisningen. Det är engelsklärarna som är experter på sitt ämne och känner sina elever. Lärarna måste få tid att förbereda sina lektioner och att undervisa. Det kan också finnas behov av nya läromedel och fortbildning, avslutar Susanne av Sandeberg