Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Visst hittar anpassad grundskola vägen in i böckernas värld

Följ med till Kollaskolan i Kungsbacka. Här har boksamtal och läsförståelse sin självklara plats i klasserna på den anpassade grundskolan. Det gäller från lågstadiet och hela vägen upp genom högstadiet.

På skolan går runt 750 elever, från ettan till och med högstadiet, både på anpassad grundskola och vanlig grundskola. Själva skolbyggnaderna är ljusa och fräscha, och som besökare slås man av den både lugna och vänliga stämningen i korridorerna, på skolgården och i klassrummen.

Här arbetar Agnes Ivarsson i en anpassad grundskoleklass, en 1-5:a, och hon arbetar också som skolbibliotekarie. Självklart ligger läsningen henne varmt om hjärtat.

– Kommunikation är ju A och O för att eleverna ska kunna uttrycka vad de önskar och hur de känner och vara delaktiga och påverka så mycket som möjligt.

Synen på anpassad gtundskola har förändrats

Hon berättar om hur synen på och förutsättningarna för eleverna som går i en anpassad grundskola har förändrats under åren. För 20 år sedan var den gängse uppfattningen att dessa elever inte kunde uppfatta innehållet i olika texter och inte heller göra textgenomgångar. I dag vet man bättre.

– Det är mer fokus på kunskap än på omvårdnad idag. Kraven på eleverna har ökat – för man ser ju att de utvecklas. Ny teknik och nya hjälpmedel har också förändrat arbetet och resultaten till det bättre.

Hur arbetar de då med boksamtal och läsförståelse på Kollaskolan?

Man kan se två huvudspår. Det ena är att med olika tekniker och hjälpmedel ta sig an texten, det andra handlar om upprepning, repetition, innötning. I båda fallen handlar det om att närma sig texten på så många olika sätt som möjligt.

– Vi använder oss av lättlästa böcker, bilderböcker, kapitelböcker, storböcker, sagopåsar och flanosagor, sagor med bilder, berättar Agnes. Och vi dramatiserar böcker, vi läser högt, vi låter eleverna återberätta historierna. Varje vecka har alla klasser också en bokad skolbibliotekstid. Då får eleverna välja böcker, både att låna med hem och till sin ”väljarlåda” i klassrummet. Kort sagt, vi marinerar eleverna i litteratur!

Många av eleverna på grundsärskolan har behov av bildstöd till texten, och där har man nytta av den nya tekniken. Och med hjälp av Inläsningstjänst kan man även läsa med öronen.

– Vi använder oss också mycket av Nypons kostnadsfria arbetsmaterial, som vi hämtar från Nypons hemsida. Det är oerhört bra med tanke på läsförståelsen, när vi diskuterar böckerna tillsammans och eleverna kan dra egna paralleller till sitt eget liv.

Kollaskolans bästa tips på hur du lockar grundskolebarn till läsning

  • Vad gäller val av böcker, utgå från vad eleven är intresserad av.
  • Se till att erbjuda böcker, se till att de bokstavligen alltid finns framme.
  • Gå till biblioteket regelbundet.
  • Läs med eleverna! Det går att skapa tillfällen varje dag.
  • Påpeka för föräldrarna hur viktigt det är med högläsning tillsammans.
  • Skapa en bra miljö för just läsning, en mysig läshörna.
  • Gör sagopåsar till sagorna – då får eleverna fler ingångar till sagorna.