Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tips som skapar läslust och tränar läsförståelse vid distansundervisning 

Läraren, författaren och skolbibliotekarien Maria Heimer delar med sig av sina bästa tips på hur du kan skapa läslust och träna läsförståelse i distansundervisningen.
1. Upptäck digitala bibliotek

De digitala biblioteken Ugglo och Polyglutt erbjuder e-böcker mot en kostnad. Det finns många lättlästa böcker att välja mellan. Eleverna ges också möjlighet att lyssna på böckerna. Även i appen Bibblix, kan de kan läsa e-böcker. Det finns många lättlästa böcker att välja mellan och det är gratis att läsa tre titlar. Eleverna kan välja vad de är intresserade av att läsa, till exempel läskigt, fantasy, roligt, kärlek och filmade böcker. De kan också ställa in sin ålder för att få förslag på titlar.

2. Ge eleverna uppdrag under läsningens gång

Ge gärna eleverna i uppdrag att under läsningens gång exempelvis notera fem föremål som är betydelsefulla för handlingen. Efter läsningen kan eleverna skriva och berätta varför de valt ut respektive föremål och vilken betydelse det har för handlingen i boken.

3. Inspirera till läsning med hjälp av ”boktrailers”

Låt eleverna titta på eller skapa egna boktrailers som de delar med sig av till varandra. På Youtube finns det många boktrailers och via webbplatsen går det också att ladda upp egna. Det finns också flera förslag på Barnens biblioteks webbplats.

4. Planera med hjälp av vårt arbetsmaterial

Till alla våra böcker finns arbetsmaterial att ladda ner kostnadsfritt. Materialet går både att skriva ut och att ladda ner till sin dator. Materialet är enkelt att hitta genom att titlarna står i alfabetisk ordning. Arbetsmaterialet består bland annat av läsförståelsefrågor. Arbetsmaterialet är ofta indelat i tre kategorier: på, mellan och bortom raderna, vilket underlättar för elever som behöver extra stöd. Arbetsmaterialet finns att hämta här.

Tips på hur arbetsmaterialet kan användas på distans

1. Ett digitalt verktyg som passar fint för att ställa frågor och skriva svar är Padlet som är en interaktiv skrivtavla. Padlet finns både online och som app.

2. Utgå från frågorna i arbetsmaterialet och skriv in några utvalda frågor på skrivtavlan. Därefter kan eleverna besvara frågorna efter hand som de läst klart boken. Skrivtavlorna går att spara och sedan använda vidare i undervisningen. För att kunna arbeta med Padlet krävs ett konto. Det skapas enkelt med hjälp av en e-postadress, ett Facebook- eller ett Googlekonto. Alla användare måste skapa varsitt konto. Skapa sedan en kortlänk som du kan dela med dina elever. Tänk på att i inställningarna välja att användarna ska kunna skriva, så att de kan besvara frågorna. Du kan också välja hur det som skrivs på tavlan ska placeras. Det kan antingen placeras fritt eller på ett bestämt sätt.

5. Öka läsförståelsen med läsfixaren

Många elever känner till läxfixarna som består av fyra läsförståelsestrategier. Varje strategi symboliseras av en karaktär Spågumman Julia, Fröken Detektiv, Cowboy-Jim och Frågeapan.

Spågumman förutspår och gissar vad som ska hända sedan, Fröken Detektiv reder ut oklarheter, nya ord och uttryck, Frågeapan ställer frågor eller svarar på frågor om texten för att klargöra innehållet och Cowboy-Jim sammanfattar handlingen. Beroende på hur vana eleverna är att arbeta med dessa strategier, kan de arbeta med en eller flera utifrån den bok som de läser. De äldre eleverna kan uppleva karaktärerna som barnsliga och då fungerar det fint att enbart utgå från strategierna. Gruppen eller klassen kan sedan samtala om boken/böckerna digitalt.

6. Reflektion ökar läsförståelsen

Ett annat sätt att få eleverna att reflektera över det lästa är att arbeta med Citat och tanke. Eleverna får då i uppgift att välja några citat ur boken som de läser. Utifrån citaten ska de sedan skriva sina tankar. Till hjälp kan eleverna få en tabell med två kolumner, i den ena skriver de citaten och i den andra sina tankar. Respektive kolumn har lika många rader som antal citat som eleverna ska skriva. Eleverna kan också få några inledningsfraser till hjälp för att formulera sina tankar:

  • Om det här hade hänt mig …
  • Jag blir nyfiken på …
  • Det här fick mig att tänka på …
7. Använd ”veckans författare”

Välj ut en lättläst författare och tipsa om några böcker som författaren skrivit. Det kan till exempel vara veckans eller månadens författare beroende på hur många författare du önskar tipsa om. Annelie Drewsen, Christina Wahldén och Mårten Melin har skrivit flera lättlästa böcker som uppskattas av många läsare. Du kan tipsa om författaren och hens böcker genom att till exempel skapa en digital tankekarta med hjälp av Popplet, som finns både som app och online. Eleverna kan sedan skapa egna digitala tankekartor för att till exempel återberätta innehållet i boken eller böckerna som de läst. De kan också få i uppdrag att leta person- eller miljöbeskrivningar.

 

Maria Heimer är skolbibliotekarien, läraren och författaren som i flera år arbetat som utvecklingspedagog med fokus på läsfrämjande insatser i förskola och skola. Hon utsågs till ”Årets skolbibliotekarie” 2008 och skolbiblioteket som hon arbetade på utsågs 2009 till ”Årets skolbibliotek”. Maria Heimer har bland annat skrivit böckerna Grej of the day förskola, Högläsning i förskolan – Vägledning till litteraturen, Högläsning – läsutveckling från teori till praktik och Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen.