Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Barn ger barn bättre koll på konventionen

Författarintervju

Författaren Marie Oskarsson har skrivit ett stort antal böcker för barn och unga i alla åldrar, varav många av dem är lättlästa. Med sin nya faktabok Koll på barnkonventionen vill hon väcka diskussion och ge barn bättre kunskap om sina rättigheter. Både i skolan och hemma i familjen.

Som barnboksförfattare hamnar Marie Oskarsson ständigt i olika sammanhang, genom skolbesök och olika typer av barnkulturprojekt. Ett av dem handlade om barnkonventionen och det väckte idén att skriva en lättläst bok som förklarar de svåra begreppen och som lyfter barnens eget perspektiv på barnkonventionen.

– Det är ju svårt för barn att kräva sin rätt om de inte vet vilka rättigheter de har, säger Marie Oskarsson. Attboken skulle vara lättläst var viktigt för mig, eftersom många barn har ett annat modersmål än svenska. Men lika viktigt var att boken inte bara handlar om barn utan också lyfter barnens egna röster. Så att barn kan lära av andra barn.

Pratat med barn i utsatta områden

I arbetet med boken har Marie intervjuat ett 70-tal barn i åldrarna 9–16 år, många av dem i utsatta områden som Angered och Biskopsgården i Göteborg. Barnens förmåga att reflektera över något så komplext som barnkonventionen har imponerat på henne.

– Barn är kloka. Att alla har samma rättigheter och är lika mycket värda, oavsett ursprung, är naturligt för dem. Men många barn upplever att vuxenvärlden inte lyssnar på dem.

Barn har rätt till hjälp från vuxna

Marie Oskarsson hoppas att boken ska nå ut till många barn, både enskilt och i skolan. Hon vill öka barns kunskap om rätten till inflytande och att vuxna är skyldiga att hjälpa till om det behövs. Hon tycker också att samhället i stort borde bli mycket bättre att ta hänsyn till barnkonventionen, som till exempel i
vräkningsärenden och utvisningar.

– Folk säger till mig att det är fint att jag tar barn på allvar. Det är väl självklart? Ett av de sorgligaste citaten i boken är från ett 12-årigt barn utan uppehållstillstånd som inte ens kan vara med i ett fotbollslag: ”Alla barn är lika mycket värda, utom jag.”