Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Lättläst – en bro mellan modersmål och svenska

Vi på Nypon och Vilja förlag är fascinerade av språk. Vårt språk bär vår kultur, identitet, traditioner och tillhörighet. Språk låter oss kommunicera med andra, utvecklas, lära nytt och förstå nya perspektiv. När vi har tillgång till ett språk kan vi berätta om våra behov, förklara våra känslor och bli aktiva medborgare i samhället.

Den 21 februari är den internationella modersmålsdagen – en dag att hylla mångfalden av språk i världen. Dagen är instiftad av UNESCO 1999 för att uppmärksamma världens alla språk, som blir färre och färre i en rasande takt. Enligt FN riskerar 43 procent av våra 6000 språk i världen att försvinna.

Temat för 2021 är att främja av flerspråkighet för inkludering i utbildning och samhälle. Ett samhälle som accepterar och inkluderar flera språk är ett samhälle som accepterar och inkluderar fler människor. För att uppnå det behöver man både ta vara på och uppmuntra individens modersmål samt erbjuda utbildning i modersmålet. UNESCO menar att man också borde börja undervisa i modersmål i en tidig ålder, eftersom det sätter grunden för lärande.

Nypon förlag har gett ut lättlästa böcker på skolspråk och mångspråk sedan 2016. Vi såg ett behov bland barn och vuxna som lärde sig svenska att ta sig an språket via sitt modersmål. Vi har hört otaliga berättelser från lärare, specialpedagoger och bibliotekarier som använder parallelltexter, eller samma bok på olika språk, för att lära ut svenska.

Genom att välkomna mångspråkigheten när man lär sig andra språk suddar man också ut hierarkier mellan språk. Inget språk borde ha högre eller lägre status än andra, alla bär på värdefullt arv och värdefulla historier. Annelie Drewsen, lärare i svenska som andraspråk, har skrivit ett flertal av våra lättlästa böcker. Böckerna är utgivna på flera olika språk och är tänkta att användas som ett underlag för diskussion. Det blir samtal om både språket i sig och om berättelsen.

Samma utgångspunkt hade Aref Farman, som översätter för Nypon förlag och Vilja förlag, när han undervisade en klass högstadieelever i deras modersmål, dari. Aref översatte lättlästa boktexter från svenska till dari tillsammans med eleverna, ord för ord, mening för mening. Tillslut hade klassen översatt en hel bok. I processen där eleverna vände och vred på betydelsen av orden och undersökte dess form växte en mycket större förståelse fram för både språkens nyanser och grammatik.

När man börjar lära sig ett nytt språk kan en hel text ofta upplevas som ett oöverstigligt berg – bara tanken på en hel bok. Lättläst kan vara en ingång i språket, där läsaren snabbare får en vinst. Oavsett om man undervisar i modersmål eller svenska, är lättläst ett bra verktyg för att ge läsaren en vinst när hen tar sig igenom texten. Utmaningen måste vara överkomlig, utan att kompromissa med berättelsens energi eller magi. Därför blir lättläst ett utmärkt format, oavsett om man undervisar i ett modersmål eller svenska.

Att lära sig ett språk är hårt arbete, frustrerande och stundtals förvirrande. Att läsa en text, eller en hel bok, på det främmande språket kan upplevas som ett oöverstigligt berg. Oavsett läsförmåga kan lättlästa böcker därför vara en snabbare ingång till språket. Med lättläst blir läsaren fortfarande utmanad, texten får inte vara för enkel, men den ska vara överkomlig och fånga intresset. För oss ska lättläst aldrig kompromissa med berättelsens energi eller magi.

Tips från redaktionen!

Böcker på mångspråk och skolspråk för barn och unga. Alla böcker nedan finns på svenska och minst ett annat språk.