Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Livat på Lingonvägen

Livat på Lingonvägen är en bokserie för de yngsta läsarna. Med vardagsnära äventyr, hög igenkänning, fin humor och värme lockas eleverna att läsa vidare. I varje bok återvänder läsarna till familjemedlemmarna som de lärt känna tidigare i böcker, vilket skapar trygghet och igenkänning. 

Anpassade efter läsinlärning 

Livat på Lingonvägen är ett pedagogiskt utarbetat koncept för den första inlärningen. Böckerna är indelade i fyra olika nivåer och svårighetsgraden ökar långsamt mellan nivåerna för att barnen ska känna framgång och motivation att läsa en bok till. Böckerna kan läsas av barnen själva eller läsas högt tillsammans. 

Nivå 1 – Röd 
 • 1–2 meningar per uppslag, upp till 50 ord 
 • I största möjliga mån ljudenligt stavade och vanliga ord 
 • Få konsonantförbindelser 
 • Främst ord med en eller två stavelser
Nivå 2 - Blå 
 • 1–4 meningar per uppslag, 100-150 ord 
 • I största möjliga mån ljudenligt stavade och vanliga ord 
 • Få konsonantförbindelser 
 • Främst ord med en eller två stavelser 
Nivå 3 – Gul 
 • 3–5 meningar per uppslag 
 • Både ljudenligt och ljudstridigt stavade ord
 • Ord med konsonantförbindelser och med dubbelteckning
 • Sammansatta ord
 • Korta meningar med repetition av ord
Nivå 4 – Grön 
 • 6–10 meningar per uppslag 
 • Både ljudenligt och ljudstridigt stavade ord 
 • Ord med konsonantförbindelser med dubbelteckning 
 • Sammansatta ord 
 • Korta meningar med repetition av ord 

 


Livat på Lingonvägen