Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Samtal om böcker öppnar nya världar

Författarintervju
Jenny Edvardsson är gymnasieläraren som älskar böcker. Inte minst att prata om dem. I hennes arbete med ungdomar som är ovana vid läsning är boksamtalet ett viktigt verktyg. Med sin nya bok Guide till boksamtal med ovana läsare vill Jenny inspirera andra att låta skönlitteraturen ta både skriftlig och muntlig plats i klassrummet.

Jenny Edvardsson har alltid arbetat med skönlitteratur i sin undervisning, av egen kärlek till böcker och för att leda eleverna in i en värld som de kanske inte fått tillgång till hemma.

– Mina elever går yrkesinriktade program och många ser läsande som något jobbigt, snarare än lustfyllt, säger Jenny Edvardsson. Om man inte blivit läst för, inte besökt bibliotek eller ens har böcker hemma så behövs hjälp på vägen, både genom bokval och boksamtal.

Lättläst och intressant

I Jennys undervisning är läsning av skönlitteratur ett ständigt närvarande inslag, under skolårets alla veckor. Både som enskild läsning, i grupp och vid tillfällen när hela klassen läser samma roman eller novell. Hon betonar vikten av bra ”ingångsböcker”, särskilt för elever som har extra svårt med läsningen.

– I ettan på gymnasiet är det viktigt med böcker som eleverna kan relatera till, i miljöer som påminner om deras egen. Böcker som är lättlästa och intressanta, så att det glädjefulla överväger det jobbiga. Senare, när de är lite mer vana, kan man ge sig ut på större äventyr i läsningen.

Prata om böcker

Minst lika viktigt som själva läsningen är samtalet om böckerna, menar Jenny Edvardsson. Som grund för boksamtalen använder hon sig av författaren Aidan Chambers klassiska modell för bokfrågor; Vad gillade du? Vad gillade du inte? Var något oklart? Vad ser du för kopplingar eller mönster? Eleverna för anteckningar under läsandets gång och pratar om vad de läst vid ett eller flera tillfällen, oftast i mindre grupper.

– Boksamtalet är jätteviktigt, säger Jenny Edvardsson. Där får eleverna göra sin röst hörd och lära sig att reflektera över sina och andras åsikter. Att sitta ensam och bara skriva recensioner, det säger jag nej tack till.

Avslutningsvis ger Jenny Edvardsson sina tre bästa tips för ett bra boksamtal med ovana läsare:

  1. Välj litteratur som engagerar eleverna
  2. Prata i små grupper, max 8 personer
  3. Stötta och vägled eleverna under läsning och samtal