Från ca kl. 17 kommer det inte vara möjligt att genomföra köp på webbplatsen, på grund av en systemuppdatering. Vänligen försök igen lite senare.

Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

SFI-lärarna – lyhörda människokännare

Författarintervju Tips för sfi
Hur lär man på bästa sätt en person som inte kan läsa eller skriva ett helt nytt språk? För många sfi-lärare är den här frågeställningen en del av vardagen. Vi pratade med vår författare och sfi-läraren Eva Thors Rudvall om hennes sätt att undervisa nybörjare och integrera böcker i undervisningen.

Att lära en vuxen person ett nytt språk är en balansgång mellan lekfullhet och professionalism, menar Eva Thors Rudvall. Som sfi-lärare gäller det att vara lyhörd. Man behöver kunna snappa upp elevernas tidigare erfarenheter och hitta gemensamma referensramar för att skapa ingångar till språket. Det gäller att hitta något som eleverna kan relatera till och sedan hänga upp undervisningen på det.

 – Jag brukar börja med att högt och tydligt räkna antalet personer i klassrummet, säga och skriva de studerandes förnamn och sedan gå igenom namnet på veckodagarna och sätta svenska ord på dagens väder, säger Eva.

Hon betonar att atmosfären i klassrummet är viktigt. Med ett vuxet tilltal, ett tillåtande klimat, tålamod och humor kommer man långt.

 – Att lära sig ett nytt språk är en otroligt komplex process, men det kan också vara väldigt utelämnande. Man gör ständigt fel, blir missförstådd och vill uttrycka mer än vad man klarar.

För Eva är hela kroppen ett verktyg i undervisningen.

 – En skicklig mimartist kan berätta en hel historia enbart genom sitt kroppsspråk. Dit strävar också A-kurslärarna! Jag visar med hela kroppen hur bokstäverna ska formas och bygger upp förförståelsen för vad som kommer att hamna på tavlan, så när eleverna kopierar texten förstår de redan vad de skriver om.

Digital omställning

När pandemin kom blev Eva, som alla andra, tvungen att ställa om till distansundervisning. För några elever har det varit positivt, medan andra har upplevt det som svårt. Generellt verkar det ändå vara så att alla längtar till den dag då det digitala blir ett av många olika moment i undervisningen, istället för det enda.

Under pandemin har Eva stöttat eleverna genom att göra egna filmade minilektioner som hon lagt upp på Youtube. Eleverna har sedan nått filmerna via WhatsApp.

 – Varje vecka har jag gjort en liten film som utgår från min lättlästa bearbetning av klassikern Nils Holgerssons underbara resa. Det är förvånansvärt många nyanlända som känner till historien om den lilla pojken som flyger iväg.

Böcker om vardagen

För Eva Thors Rudvall är vardagslivet en ständig källa till inspiration och diskussion i klassrummet. Det är också i vardagen hon hämtar inspiration till berättelserna i den uppskattade serien Gå till. Serien Gå till innehåller (våren 2021) nio titlar och beskriver situationer i vardagen i det svenska samhället.

Som sfi-lärare såg Eva att eleverna behövde ord och uttryck för att beskriva och navigera i vardagen. Böckerna är därför rikt illustrerade med fotografier och innehåller bildordlistor, vilket ger ett verklighetsnära intryck. Bilderna gör texterna ännu lättare att ta till sig och hjälper eleverna att bygga upp ett ordförråd. På så sätt slår böckerna två flugor i en smäll – ökat ordförråd om vardagliga ting och förståelse för det svenska samhället.

– Om min mamma skulle flytta till, låt oss säga Afghanistan, vad skulle hon då vara betjänt av att läsa om medan hon tillägnade sig det landets språk och kultur? Förmodligen bland annat om hur det ser ut i en mataffär, vad som händer en vanlig dag i skolan och om olika högtider. Gärna i form av skönlitterära texter så att hon kunde förena nytta med nöje. Precis det som Gå till-serien handlar om!

 – Jag fångar gärna tillfället i flykten. Är det någon i klassen som ska gå till tandläkaren, så plockar jag fram en klassuppsättning av Gå till tandläkaren. Ska vi göra ett studiebesök på biblioteket förbereder vi oss genom att läsa Gå till biblioteket.

För att det ska kännas naturligt att använda böcker i undervisningen är det också viktigt att de studerande omger sig med böcker, menar Eva.

 – Jag är mån om att de studerande alltid ska ha en lättläst bok hemma. Vem vet, den kanske också genererar läslust hos någon annan familjemedlem?

Evas litteraturtips:
  • För nybörjare kan jag rekommendera ABC i stan, kanske världens enda ABC-bok för vuxna, och Siffror med Eva och Adam.
  • Gå till-serien handlar om vardagsnära och konkreta situationer. Böckerna är rikt illustrerade med fotografier och innehåller också bildordlistor.
  • Lättlästbearbetningen av Nils Holgerssons underbara resa lämpar sig väl för den som vill läsa svenska klassiker.