Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Lättlästnivåer Vilja förlag

För att underlätta för dig att hitta rätt bok till rätt läsare finns det i anslutning till varje titel från Vilja förlag en nivåangivelse. Många av böckerna som passar för till exempel gymnasiet passar också för läsare på högstadiet, på samma sätt som en bok från Nypon kan passa för läsare på gymnasiet, sfi eller lärvux. Därför finns både Nypons och Viljas nivåindelning i sökfiltret.

Här hittar du Vilja förlags nivåindelningar för alla lättlästa böcker på svenska:

Nivå X-Small

 • Bilderböcker för unga vuxna och vuxna.
 • Böckerna har illustrationer eller fotografier.
 • Lite text och enkel meningsbyggnad.
 • Vardagsnära ord, ofta substantiv eller verb.
 • Om det finns meningar är de enkla och vanliga. Framför allt huvudsatser.
 • Finns det bindeord är det de allra vanligaste som ”och” och ”men”.
 • Luftig grafisk form – glest mellan raderna och breda marginaler.
 • Texterna handlar om vardagen.
 • Oberoende av utbildningsbakgrund, kultur eller läsförmåga ska alla kunna ta till sig berättelsen.
 • För Studieväg 1: kurserna A och B på Sfi.
 • För Svenska från dag ett och Vardagssvenska.
 • Böckerna fungerar bra för analfabeter.

Nivå Small

 • Enkla och vanliga meningar.
 • Framför allt huvudsatser.
 • Enstaka meningar med omvänd ordföljd kan finnas.
 • Finns det bindeord används oftast ”och” och ”men”.
 • Luftig grafisk form – glest mellan raderna och breda marginaler.
 • Texterna handlar om vardag.
 • För Studieväg 1och 2: B-kurs på Sfi.
 • Böckerna fungerar för Vardagssvenska och Svenska från dag ett.

Nivå Medium

 • Vardagsnära språk.
 • Text i korta stycken med kort radlängd.
 • Framför allt huvudsatser.
 • Ibland förekommer omvänd ordföljd.
 • Vanliga konjunktioner som ”och” och ”men”.
 • Meningar som talar om tid och plats.
 • Texter som handlar om vardag, samhället och arbetslivet.
 • Fokuserar på händelseförlopp snarare än miljö- och personbeskrivningar.
 • Skildrar situationer som är lätta att känna igen sig i.
 • Studieväg 2; slutet på B-kurs och C-kurs på Sfi.

Nivå Large

 • Språket består av välkända ord och uttryck.
 • Flera nya ord och uttryck.
 • Längre och svårare meningar än nivå Medium.
 • Det finns bisatser, men det mesta är huvudsatser.
 • Omvänd ordföljd förekommer.
 • Handlingen är kronologisk och väldisponerad. Begränsat antal karaktärer.
 • Det finns person- och miljöbeskrivningar.
 • Studieväg 2: C-kurs på Sfi.
 • Studieväg 3: C-kurs eller början av D-kurs på Sfi.
 • Texterna handlar om vardagen men kanske inte just läsarens vardag.
 • För den som kan läsa, men kanske inte så gärna och inte så mycket.

Nivå X-Large

 • För den som kommit igång med sin läsning men ändå behöver lättlästa böcker.
 • Läsaren har ett bra svenskt ordförråd men behöver lättare grammatik.
 • Längre meningar.
 • Både huvudsatser och bisatser.
 • Längre och svårare ord än nivå Large.
 • Innehåller något svårare namn, ord och uttryck.
 • Större persongalleri.
 • Mer variation i språket än de lägre nivåerna.
 • Mer sammansatt handling.
 • Berättelserna handlar om samhället, kulturen och livet – men det är fortfarande ett innehåll nära läsarens vardag.
 • Studieväg 3: C-kurs och D-kurs på Sfi eller för Sva på grundläggande nivå.

Nivå XX-large

 • För den som kommit igång med sin läsning men har svårt att möta långa texter på egen hand.
 • Läsaren har ett bra svenskt ordförråd och strategier för att förstå ett mindre antal okända ord med hjälp av sammanhanget.
 • Längre och svårare ord kan förekomma, till exempel mer lågfrekventa ord.
 • Meningsbyggnaden kännetecknas av större variation, till exempel fler bisatser, men det är fortfarande enkel grammatik.
 • Berättelsen har ett större persongalleri.
 • Berättelsen innehåller miljö- och personbeskrivningar.
 • Berättelserna handlar om samhällen, kultur och levnadsöden som läsaren möjligen är främmande för.
 • För Sva på grundläggande nivå delkurs 2-3.