Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Vilja Jobba

Vilja jobba är en utgivningslinje med lättlästa böcker som på ett enkelt språk beskriver hur en arbetsdag kan se ut. Dessa böcker riktar sig till elever på A- till D-kurserna på sfi och kan användas på olika sätt utifrån elevernas förutsättningar.

Språkträning med sikte på arbetsmarknaden

Vilja Jobba består av tre delar; en huvudbok, yrkeshäften och skönlitterära böcker med yrkestema. De används bland annat inom Sfi och Yrkessvenska för att stärka de studerande i sin språkinlärning utifrån den bransch de vill jobba inom. Till varje bok finns det ett omfattande arbetsmaterial som möjliggör användning av böckerna i undervisningen.

De detaljrika illustrationerna inspirerar till samtal, både om respektive yrke och om vardagliga företeelser. För de elever som läser själva, erbjuder bilderna en väg in i texten, och de ger bra stöd under läsningen. Böckerna kan också fungera som underlag för samtal om olika yrken i ett större perspektiv, om vad eleverna har gjort tidigare och om vad de vill arbeta med framöver.


Vilja Jobba