Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Serieforskaren om serier i undervisningen

Forskaren Lars Wallner, universitetslektor vid Linköpings universitet och tidigare gymnasielärare, har under stora delar av 2000-talet intresserat sig för att undersöka hur lärare i Sverige kan arbeta med serier i undervisningen. Här delar han med sig av några tips. 

Vilka fördelar ser du med att använda serier i undervisningen?
Serier är underhållande kombinationer av bild och text, något som vi förväntas arbeta med i olika ämnen i skolan. Många barn tycker också att det är roligt att läsa serier, och upplever serier som mer lättillgängliga än till exempel traditionell skönlitteratur. På det sättet kan det vara lättare att få elever att läsa.

Hur kan serier lyfta undervisningen?
Serier är sekventiella och visuella, vilket tydligt ger läsaren både struktur (läsaren bestämmer själv lästakten och kan både överblicka en del av berättelsen i taget och enkelt backa tillbaka) och en tydlig ordning på hur en berättelse fungerar (början-mitt-slut i en seriestripp till exempel). Vidare ger bilder på karaktärer också en annan förståelse för humör och stämning i dialog, som kan underlätta för att förstå texten. I en bra serie kompletterar bilderna texten och tillsammans ger de en ytterligare förståelse för det som berättas. Sedan är serier också engagerande och väcker nyfikenhet.

Har du några tips på hur man kan använda serier i klassrummet?
Börja med att hitta serier som passar din undervisning, till både innehåll, åldersrelevans och språklig nivå. Vad är det du vill att eleverna ska lära sig av att läsa serien? Läs en del serier själv som du tror kan vara intressanta – kanske behöver du inte ta en hel roman, utan ett utdrag kanske räcker? Kom ihåg att arbeta mycket med bilderna (det är ändå bilder som är formens styrka), så ni inte fastnar i att prata om texten. Vad gör bildspråket för känslan av berättelsen? Sedan finns det serier som behandlar allt möjligt: social orättvisa, klimatfrågor, familjeproblem och ungdomars tankar om livet, så det är bara att försöka hitta det du är intresserad av.

Tips på serieböcker