Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Böcker för det proximala steget

Tips från specialpedagogen
När vi lär oss något nytt gör vi det ofta i en viss ordning. Vi börjar så smått sparka bollen, ljuda bokstäverna eller trycka på tangenterna. Vi följer instruktioner och övar. Till slut kommer det där magiska ögonblicket, när ljuset tänds och saker ”faller på plats”. Alla som arbetar med undervisning vet precis vad vi syftar på, det proximala steget är taget.

Proximalzonsteorin är ett begrepp myntat av Lev Vygotskij, rysk pedagog och psykolog från början av 1900-talet, som beskriver hur viktig den sociala kontexten är för lärandet. Det proximala steget kan beskrivas som den fas där allt faller på plats. Att lära sig bemästra något nytt är ett långt skeende av sådana steg, eftersom man ständigt utvecklas och bli bättre.

För att man ska vilja ta det där steget krävs det att man står inför en överkomlig utmaning. Det ska, helt enkelt, vara en lagom stor utmaning. Det får inte vara för enkelt, då uteblir känslan att man lyckades, men inte heller för svår eftersom man då lätt ger upp. Det ska vara en utmaning som man med stöd från sin omgivning, till exempel familj och pedagoger, och lite slit tar sig igenom. Då infaller den sköna känslan av vinst, att man klarade det.

För att ta steget måste även utmaningen vara lockande. Det ska vara spännande att försöka. Vi vet ju att resan ofta är halva nöjet. När barn och vuxna ska lära sig läsa behöver de därför texter och böcker med intressant innehåll. Vi pratade med Ullabritta Engström, specialpedagog, talpedagog och vår lättläst-konsult.

– Utgå alltid från personens intresse när du arbetar med läsinlärning och läsning. Två personer fungerar sällan på samma sätt och då gäller det att leta upp en väg framåt. Som specialpedagog är man ofta trollkonstnär, detektiv och sierska!

– Små faktaböcker är toppen eftersom man då alltid kan utgå från personens intresse. Har man ett intresse så har man en förförståelse för ämnet. Man känner till exempel igen några begrepp som gör det första steget lite enklare.

– Bra och spännande skönlitterära berättelser för också läsningen framåt. När man hittar en favorit är mycket vunnet om man sedan läser hela bokserien.

Bygga självkänsla

När man har tagit sig över och klarat av den där första utmaningen ökar självförtroendet och självkänslan. Man vågar testa något som är lite svårare. Med lättlästa böcker kan svårigheten öka gradvis, medan berättelserna ständigt håller hög kvalité. Alla, både barn och vuxna, vill kunna läsa en hel bok och ta del av alla spännande berättelser.

- För mig som specialpedagog, säger Ullabritta, är det framför allt viktigt att inte forcera. Mitt råd till andra specialpedagoger och lärare är: ta er tid och stanna upp för reflektioner kring ett ord och berättelsens handling i lugn och ro. Se till att alla har bra böcker att läsa. Lämna inte eleverna därhän till att läsa själva, om du inte säkert vet att alla faktiskt klarar av att läsa.

Som pedagog arbetar man med ett flertal tekniker och metoder eftersom olika människor har så olika förutsättningar utifrån eventuella svårigheter och hinder. Ullabritta lyfter den gemensamma läsupplevelsen som en viktig komponent, där en vuxen kan läsa med inlevelse eller låta eleverna turas om att lästa i små grupper. Som specialpedagog har hon framför allt använt skrivandet som en väg till läsning.

- Där kan jag till exempel använda en lättläst faktabok eller en gemensam upplevelse som utgångspunkt. Tillsammans diskuterar vi sedan vad vi vill ha med i berättelsen. I början skriver oftast jag och eleven får berätta vad jag ska skriva och följer sen med i ljudandet och skrivandet.

Avslutande tips från oss och Ullabritta!
  • Välj en faktabok utifrån personens intresse, diskutera och låt eleven berätta om sina egna erfarenheter. Lyft ut de viktigaste orden och skriv eventuellt en kort berättelse med hjälp av orden och det som diskuterats. Lämpliga bokserier: Minifakta om, Motorfakta, Fakta om, Koll på och Vilja veta.
  • Läs flera böcker ur en serie. Läsaren har då en förförståelse för berättelsens kontext och karaktärer som gör nästa bok enklare att ta till sig. Lämpliga bokserier: Bodil och Tofu, Rolf, Måns och Mahdi, Storgatan 12 och Emmas liv.
  • Läs en serie som har böcker med olika svårighetsgrad. På så vis har läsaren med sig förförståelse om kontexten och karaktärerna, och utmaningen kan gradvis öka. Lämplig bokserie: Livat på Lingonvägen.